HET ENA, NIEUWS EN DUIDING ONDER DE LOEP.

Onderzoeker, student, journalist of nieuwsfreak?
Op zoek naar de nieuwsuitzendingen van de Vlaamse publieke omroep (VRT en VTM), duidingsprogramma’s (De Afspraak, Villa Politica,…) of kranten? Of werpt u graag een blik op onze Nieuwsmonitors?

Welkom op het Elektronisch Nieuwsarchief.

Het Elektronisch Nieuwsarchief (ENA) is een initiatief van de Universiteit Antwerpen. Het ENA archiveert sinds 2003 alle nieuwsuitzendingen van 19 uur van VRT en VTM op digitale wijze. Daarnaast heeft het ENA een ruim aanbod aan Vlaamse duidingsprogramma’s en kranten. Alle nieuwsitems en krantenartikelen worden door het ENA-team in detail bekeken en gecodeerd aan de hand van verschillende variabelen. Op deze manier levert het ENA een schat aan nieuwsdata voor onderzoekers en rijkt zij studenten de hand om op een eenvoudige, overzichtelijke en hapklare manier nieuwsinhoud te bestuderen.

1

Initiatief van de Universiteit Antwerpen

2

Ruim aanbod aan Vlaamse nieuwsmedia

3

Gecodeerde data op basis van actoren en thema’s

Internationale koploper

Het ENA vervult tevens een belangrijke maatschappelijke rol. Zij is één van de internationale koplopers op het gebied van analyses van nieuwsinhouden en heeft als doel het nieuws te analyseren en hierover te rapporteren aan de Vlaamse minister van Media. Verder bundelt het ENA-team regelmatig interessante resultaten samen in Nieuwsmonitoren. Zo krijgt u een unieke inkijk in hoe media over verschillende onderwerpen berichten.

Gesubsidieerd door het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid
Mogelijk gemaakt door: VRT, VTM, Belga, Gopress, UA.
Met dank aan het vroegere Steunpunt Media
Vragen? ena@uantwerpen.be